PrawnikDlaCiebie.Pl

Kancelaria adwokacka adw. Jan Nowak

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych. Z myślą o tej właśnie grupie klientów Kancelaria wyspecjalizowała się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo rodzinne i osobowe – sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.
 • prawo cywilne – sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów
 • prawo pracy (o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę)
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (np. udział w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości)
 • prawo spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu)
 • prawo obrotu nieruchomościami (np. sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste)

Forma świadczenia usług

Usługi adwokackie na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

 • ustne porady prawne (udzielane na spotkaniu lub przez telefon),
 • pisemne opinie i analizy prawne (w bardziej skomplikowanych stanach prawnych (np. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych), sporządzane na piśmie (na zwykłym papierze lub w formie elektronicznej),
 • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, z prokuraturą, w sporach sądowych itd. ),
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Oferta dla firm – Kompleksowa obsługa prawna

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc prawna następującego rodzaju:

 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • porady i opinie prawne,
 • zakładanie spółek,
 • obsługa spółek
 • prowadzenie spraw sądowych.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.
CopyRight © 2010 prawnik dla ciebie - Wszelkie prawa zastrzeżone